ALGEMENE INFORMATIE HSV DE GOEDE VANGST
CONTRIBUTIE EN DEELNAMEGELDEN
  2016 2017
Vispas. 23,00 23,00
Contributie. 15,50 15,50 ( wordt vastgelegd tijdens de ALV )
Derde hengel vergunning. * 25,00 25,00
Nacht vispas. * 10,00 10,00
     
* Indien deze passsen na 1 januari aangevraagd worden komt er per aanvraag 2,50 administratiekosten overheen.
     
De prijs van de vispas wordt vastgelegd door de federatie, hierop heeft de vereniging geen invloed.
 
OPZEGGINGEN
Wilt u uw lidmaatschap beeindigen dan moet u dit schriftelijk kenbaar maken voor 1 oktober bij onze penningmeester.
 
Afmelden na 1 oktober houdt in dat u nog wel moet betalen voor het komend visseizoen zoals is voorgeschreven door de federatie.
Wel bent u dan wel automatisch voor het daar op volgende seizoen uitgeschreven.
 
VRIJWILLIGERS
Zoals in elke vereniging het geval is zijn vrijwilligers ook bij ons van harte welkom. 
Hebt u eens zin om een middagje te helpen bij een jeugdwedstrijd? Neem contact op met de jeugdcoordinator.
Hebt u zin om eens mee te helpen bij de organisatie van bv. de feestavond?
Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. 
 
Het bestuur
Ons bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk van Dijk via de knop Contact.
Voorzitter. H. van Dijk
Penningmeester. W. Luchtenburg
Secretaris. VACANT
Algemeen adjunct. K. de Jong
Jeugd coordinator. H. de Boer
 
Onze reglementen.
Het huishoudelijk en wedstrijd reglement, klik hier om deze te downloaden.
 
Notulen Algemene leden vergadering.
Hieronder vinde u ter inzage de notulen van de algemene leden vergaderingen die hebben plaats gevonden. De notulen zijn opgemaakt in PDF en zijn met Adobe reaer te lezen.
Door op de notulen te klikken kunt u deze downloaden, of direct openen op te lezen.
Notulen ALV van 2017 Downloaden
Notulen ALV van 2016 Downloaden
Notulen ALV van 2015 Downloaden
Notulen ALV van 2014 Downloaden
Notulen ALV van 2013 Downloaden
Notulen ALV van 2012 Downloaden
Notulen ALV van 2011 Downloaden
Notulen ALV van 2010 Downloaden